[BIN: 3445]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Grundi Vaddeli, uten lokalitet. .

1. Lars han gik sig i lunden så grön,
so såg han en bamsi i bakkjen der låg.
-Ha, ha, æ' du der?, sa Lars
Lars han leikar i lunden mæ sine feilur.-
2. Lars han spente sin bogje for kne,
so skaut han den bamsen falt ne,
-Ha, ha - der ligg'e du, sa Lars.-
3. Lars han gjurde den bamsen på slea
so gjorde han han ti mæ et reipetrea.
-Ha ha, nodeg viss på deg, sa' Lars-
4. Lars han kjörde uppetti en bakkji,
so begynde den merræ ti hinke å ti halte.
-Ha ha, eg synes, du orkar 'kji bamsen, eg, sa' Lars-
5. Lars han kjörde ette ei gate so trang,
so sto der ei jomfru å lo at ham.
-Ha ha, lær du at mei, sa Lars.-
6. Lars han tog jomfruen uppetti en vegg,
so begynde han ti å klöyve skjegg.
Jomfruen krauna ojei ojei,
jeg fæler visst, at du gjer bon på mei.
-Ha ha, no æ' du sikker, sa' Lars. -
7. Adde begynda på bamsen å flå
å ingjen so ville ti rumpa gå.
-Ha ha, eg må gå jei da, sa' Lars.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 5, s. 254-255. Overskrift Lars Skyttar.

Over oppskrifta står: (Grundi Vaddeli, Fyresdal. Sön af Hallvor Morkji.) Ved siden av vers 1 linje 3 står: [dette tales, ikke synges.] Utenfor vers 3 står: (meddelt uden Forklaring).