[BIN: 3442]

Tjuvane

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Aasmund Aaheim, Lårdal, Telemark .

1. Aa höyr du mor i huse
-tre redelige mænd-
fær eg lov ti kvea visa mi.
-Her æ langt ti dagjen enn.-
2. Aa syng aa syng so mykje du vil
eg legg'e meg ne aa lytter dertil.
3. Aa höyr du far i huse,
fær me lov ti fri ti döttran' tri?
4. - - - -
5. Me laag mæ ei, me laag mæ tvo,
den tree so stappa me tobak i.
6. So reiste me kon at lofte upp,
so stol me kjeringjes svarte ull.
7. So reiste - - at stallen inn,
aa so - - folar fem.
8. Ströy höy aa halm paa brua,
so de inkje klingar i hesskon.
9. Kjeringji upp o' sengji sprang
(æ her tjovar i okkos gaar).
10. Tjovane kjörde aa kj. sprang,
kjyss meg i foi du kjering-fan.
11. Naar eg site mæ kongsbor,
daa lenkar Tor Buggje i svarte jor.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXXII, s.70f (NFS, kopi) Tjuvan.

Over oppskrifta står: NMB 223? Etter oppskrifta står: (Hæge Turrgronflaten kvad denna)