[BIN: 3441]

Tjuvane

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Fossjord, Seljord ?, Telemark .

1. Kjeringji kjörte aa tjuvanne sprang
-tre redliga menn-
- - -
-her æ langt ti dagjen enn- .

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLV, s. 153. (NFS, kopi) Tjuvan.

etter Gunnulv Solheim (+)