[BIN: 3440]

Tjuvane

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Ingebjørg Lisl. Aasheim, Seljord, Telemark .

1. Æ dæ sant som visen gaar
-tre redelige mænd-
saa æ her tjovar i min gaar,
-her æ langt ti dagen enn. -
2. Saa gjekk di seg at lofte,
di laag mæ kjerru gjis dotter.
3. Ho laag mæ ein di laag mæ tvo,
den trea stal seg ett par sko.
4. Saa gjekk di seg at stallen,
aa borkjen han blei sala.
5. (um at dei sprette reimæn')
6. Far forsigtig ivi broa,
fe dæ skranglar i hesteskoa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge LXXXV, s .69 (NFS, kopi) Tjuvan.

Under oppskrifta står: (Svein Kodde kann meir av ho). ( Tone = Østnaaen).