[BIN: 3439]

Tjuvane

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjör Sandvik, Mo.

1. Steinfinn å Ståli
-min gangaren grå-
dei va' kjovanne båi.
-Enno stende gangaren i gröne lunden å biar me. -
2. "Å kvore vi' du Steinfinn i stoga kvea
hell du vi' at buri stela?"
3. "Eg æ' lettare på mitt mål,
å du æ' bære ti få låsann' ifrå."
4. "Höyrer du Åse goe,
må eg kvea um kjovar?"
5. "Kve du, kve du, meste du vi',
når du inki kve mine gestinne ti."
6. "Höyrer du fruva Åse,
heve du sterke låsar?"
7. Ti tala Åse, ho svara så:
"her æ' væl 'ki fleire, som prövar dærpå."
8. "Steifinn å Ståli
dei æ' kjovanne båi.
9. Eg æ' lettare på mitt mål,
å han æ' bæri ti få låsann' ifrå.
10. No kve eg 'ki lenge fy ditt bor,
no hev 'en lesst upp dei kassanne tvo."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 1, s. 224f. Overskrift Kjovevisa. I.

Under oppskrifta står: Islandsk, se antiqv. Tikr. 1849-51 S. 251 No. 172.