[BIN: 3437]

Tjuvane

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, uten lokalitet .


1. Steinar å så Ståli
-I lundi-
de va brøanne båe
- Ansteins ganger i grøne Lunden han biar væl.-

2. Dei va brøanne beste
å dei va skalkanne veste.
3. Kvore vi du at buri stele
hell du vi at stoga kvee.
4. Höyr du syster Tove
må eg kvearen Tjovar.
5. Du må kvee meste du vi
når de kjem okkon ankji ti.
6. Stel du de reft helle stel du lin
stel so de som æ noko fint.
7. Stel du fleskji ne to rot,
glöym inkji istri ti vår sko.
8. Glåp so deg der litt bet burt
der stendr kånas kvite ull.
9. Glåp - - - hit,
- - - bondens peningskrin.
10. Um tala syster Åse
æ' våre dynner i låsi.
11. Ja vår dynner æ i lås
men Gud rå um lyklanne æ 'kji sjå.
12. Kjessut kjerrut pusi
no kjem hustru mæ ljusi.
13. K - - - liten pus
no vi' hustru tenne i lys.
14. Anstein oto buri sprang,
Steinar oto stoga rann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge f, s. 67-69 Tjuvan.