[BIN: 3436]

Tjuvane

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal .

1. Steinar å så Ståli
-i lundi-
dei va' brøanne båe.
- Ansteins gangar i grøne lunden han biar væl-
2. Dei va' brøanne beste
å dei va' skalkanne veste.
3. "Kvore vi' du at buri stele
hell du vi' at stoga kvee?"
4. "Höyr de syster Tore:
må eg kvee um kjovar?"
5. "Du må kvee meste du vi',
når de kjem okkon inkji ti."
6. "Stel du lereft, hell stel du lin,
stel so de, som æ' noko fint.
7. Stel du fleskji ne to rot,
glöym inkji istri ti vår sko.
8. Glåp so deg der litt bet burt,
der stende kånas beste ull.
9. Glåp so deg der litt bet hit,
der stende bondens peningskrin."
10. Um tala syster Åse:
"Æ' våre dynnir i låsi?"
11. "Ja vår' dynnir æ' i lås,
anen Gud rå, um lyklanne æ' kji sjå."
12. "Kjissut, kjissut, pusi
no kjæm hustru mæ ljusi.
13. Kjissut, kjissut, liten pus;
no vi' hustru tenne i ljus."
14. Anstein oto buri sprang,
Steinar oto stoga rann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 6, s. 112-113. Overskrift Tyvevisen