[BIN: 3435]

Tjuvane

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjærsti Bergstig, Bø, Telemark .

1. Aa høyre du mor i kroken
-Tre redelige mænn-
Kann eg faa lov ti ligge mæ datter di.
-Her æ langt ti dagen kjem-
Ja ligg, ja ligg so mykje du vi,

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXI, s. 68. (NFS, kopi) Tjuvan

[Eg har vel sett 'o i gløymeboka kann eg anta].