[BIN: 3435]

Tjuvane

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjærsti Bergstig, Bø, Telemark .

1. Aa høyre du mor i kroken
-Tre redelige mænn-
Kann eg faa lov ti ligge mæ datter di.
-Her æ langt ti dagen kjem-
Ja ligg, ja ligg so mykje du vi,
Ekstra opplysninger