[BIN: 3433]

Tjuvane

Oppskrift 1915 av K. G. Tveiten etter Asjær Moen, Lårdal, Telemark .

1. Hör du far i huse,
-tre redelege mænd-
fær eg lov til syngje visa mi.
-her er langt til dagan endt-
2. Ja sjung aa sjung, so mykje du vil,
So la eg meg ned aa lydde til.
3. Hör du moi i stugo
fær eg lov aa fri til datra di.
4. Kjeringi kasta paa seg stakkjen sin
so fygde ho dei i lofte in.
5. Me laag mæ ei me laag mæ tvo
aa den tree so stappa me tobak i.
6. Aa æ de no sant som visa gaar
so er her tjuvar i kjeringes gaar.
7. So stal dei burt kjeringis folar fem
---
8. Ströy höy og halm paa broi
so det ikkji klingur i heskone.
9. Aa tjuvarne kjöyrde aa kjeringi sprang
aa kjyss meg i rashole kjeringes fang.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CLXII, s. 294f. (NFS, kopi) overskrift Tri redelige mænd