[BIN: 3430]

Kjerringa til skrifte

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Marie Vatsbø, Fyresdal, Telemark .

1. Kjeringji sette seg paa purka aa rei
-Skrull rull rull rompom pei-
ho skulle ti presten for aa skrifta sei.
-Skrull rull ----
2. Aa kjære min prest vi' du skrifta mei,
for jei har slaat ihjel mannen min jei.
Ekstra opplysninger