[BIN: 3428]

Kjerringa til skrifte

Oppskrift 1925 av Elias Mjaatveit etter ukjent sanger, Nordhordland .

1. Kjæringi sette seg paa purka og reid,
-bom faldera, bom faldera, bom, -
so reid ho til presten, ho var ikkje greid,
-bom faldera, bom faldera, bom.-
2. "Kjære min prest du faar hjelpa mi sjæl,
for eg heve slege min mann ihel."
3. "Aanei, eg kan ikkje hjelpa deg,
for eg heve bispen yver meg."
4. Kjæringi sette seg paa purka og reid,
so reid ho til bispen, ho var ikkje greid.
5. "Kjære min bisp du faar hjelpa mi sjæl,
for eg hev slege min mann ihel."
6. "Aanei, eg kan ikkje hjelpa deg,
for eg heve paven yver meg."
7. Kjæringi sette seg paa purka og reid,
so reid ho til paven og var ikkje greid.
8. "Kjæreste pave du hjelpe mi sjæl,
for eg heve slege min mann ihel."
9. "Aanei, eg kan ikkje hjelpa deg,
for eg heve fanden yver meg!"
Ekstra opplysninger