[BIN: 3427]

Kjerringa til skrifte

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Fossjord etter Tone Nuten, Kviteseid, Telemark .

1. Kjeringji sette deg paa purka aa rei
-skru ru rompompei
ho ville ti presten aa skrifta sei-

for ho hadde slegje sin mann i hel.
-skru ru rompompei-
2. Aa kjære min prest du skrifta mei
for eg hev'e slegje min mann i hel.
Ekstra opplysninger