[BIN: 3426]

Kjerringa til skrifte

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Tolløv Eikjamyra, uten lokalitet .

1. Så mjölkar dom stutar, så mjölkar dom fe
-dom dom durra mo dej-
så fekk ho lidt mjölk uti bytta si.
-Dom durra mo dej
Dom durram durram durram durram deja-
2. Å kjeringa ho koka derutav ein graut,
han låg uti klompar, han va ikkje blaut.
3. Kjeringa ho gjekk seg på vegen fram,
der mötte ho seg så rask ein hovmann.
4. Han tok spande, sette dæ på haleknapp
han åt otor grauten å spanne dæ flapp.
5. Kj. ho brynde på sin rustitte kniv:
"Nå ska dæ gjelde ditt einaste liv!"
6. Å kj. tok nå sin krykkje å sin stav,
så reste ho seg te klokkarens gard.
7. "Kjære kl. du skrifte nå meg,
fer eg heve stungi ein hovmann ihæl!"
8. "Nei så men eg skrifter 'kje deg
men rejs te presten, han rår over meg!"
9. Å kj. ho tok sin krykkje å sin stav,
så reste ho seg te prestens gard.
10. "Kjære prest, du ---
fer eg heve ---
11. "Nei så men eg skrifter 'kje deg,
rejs nå te bispen, han rår over meg!"
12. Å kj. ho tok ---
så reste ---
13. "Kjære bisp, du ---
fer eg heve ---
14. "Nei så men eg skrifter 'kje deg,
men rejs te paven, har rår over meg!"
15. Å kj. tok sin ---
så reste ho ---
16."Kjære pave, du skrifter nå meg,
fer eg heve stungi ein hovmann ihæl!"
17. "Ja hev du stungi ein hovmann ihæl
så skrifter eg deg båt' 'te liv å te sjæl."
18. Kj. ho spende opp mæ båe sine foti:
"Kyss meg i fua, dæ va 'kje verr' gjortt."
Ekstra opplysninger