[BIN: 3422]

Bonden og leigejenta

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Aa Bondemannen talte te Bondekonen sin
Se min Ager den stander i Nue moden
Og hvor skal vi faae os en liden Pige
Som kan til see os tilgode?
-Som kunde gaae
Som kunde staae
Alt paa vor Ager og skjæra. -
2. Aa Bondemanden sadlede og Gangaren graa
Saa festelig monne han ride
Og da han kom paa Gaden fram
Da mødte der hannem en Pige.
3. Aa hør nu du Pige hvad jeg siger dig
Og vil du lade dig Leie?
Øl og Mad jeg gjerne giver dig
Og Penger alt efter dit Nøie
-Vil du saa gaae. -
4. Atten hundre Rigsdaler skal du give mig til Løn
Mig tykkes det er kun saa ringe.
Og du skal give mig det røde Guldbaand
Opsat med atten Guldringer
-Saa vil jeg gaae o. s. v. -
5. Og du skal give mig hundre Par Øxen
Og alle skal vera brandbroget
det ene Horn skal stande ret
det andet skal stande Kroget.
6. Og du skal give mig tolv Tønder Øl
Hver Aften jeg ganger til Senge
Og du skal give mig Nattero
Med tolv flinke kurasige Drenge.
7. Bondemanden vendte sin Ganger ikring
Saa festelig monne han ride
Fanden udi Helvede han leie nu dig
Og aldrig saa hørte jeg din Lige
-Selv faaer jeg gaae. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Jørgen Moe 7, s. 83-84 Tenestegjenta