[BIN: 3409]

Ramnebryllup i Kråkelund

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Kravilund i skogji,
de så faver en by,
der småfuglar, i skogjen æ,
Dei samlar seg deruti
-Fordi dæ ska' vera gjestebo uti skogji.-
2. Kr. i sk.-- ei öy,
ravnen ska' han brugomm vera
å trana ska' vera hass möy.
-Fordi ----
3. Bjönnen han sit i bakkjen,
alt dæ han monne seg hugse.
Ska' eg ivi denni breie fjor
væter eg ut mine buksur.
-Fordi eg sille' vera tuktemeistar i sk.-
4. Her hev eg seti den heile naatt
mæ gråt å iddi låt,
vi' du låne meg skuta di
her bere meg ingjen båt
-Fordi eg æ been ti gjestebog uti sk.
5. Fram kjeme reven dittandes
han skyte seg som ei pil,
eg ville gjeva ut mykje gott,
va' eg hera ivi ei mil.
-Fordi eg si vera skenkjaren i sk
6. Skjeri sill' ho skjenkjaren
for reven rokk inkje fram,
men ho kunne seg inkje på golve snu.
for rova ho' va' for lang.
-Fordi ho si' vera skjenkaren.
7. Orren han kurrar under bjørkerot,
han finn sei ein liten makk,
den gjeve han ti brureskjenk
så fær'en både gudslæ å takk.
-Fordi han -- bruresvenne-- -
8. Ulven han drikke av sylverhorn,
han slær de sund mot' gov.
fram kjeme bjönnen byksande
eg trur, di rår dikkon sjör.
-Fordi -- tuktemeistar -- -
9. Fram kjeme hjasen hoppandes
han stuppa på sine nasar,
han vi' skunde seg ti gjestebosgaren,
å höyre på ikonni blåse.
-No blæse ikonni i luen sin uti sk.-
10. Fram kjeme hjasen hopp.
han teke seg upp enn brand,
så slo han 15 stykkja derav,
dei ræast for han adde mann.
-Fordi han si vera som ein fnøsingje uti sk.
11. Høna ho bere brausleiven
av de stolte bur,
fram kjeme hanen spjantandes
Så gjel han ein kjukelu.
-Fordi eg --- ein tutare--- -
12. Fram kjeme høna kjukklandes
att mæ si stutte nebb,
no hev eg vori på skogjen idag
å vorpi for bøndanne egg.
-Fordi eg --- reirekona--- -
13. Fram kjeme sauen gangandes med si breie blesa,
no hev eg vori på skogjen idag
å lesi for bøndanne ei messe.
-Fordig --- pressmann --- -
14. Fram kjeme gjeti springandes
bretter uppå si rompe,
no---- idag
fordi eg kunne lystig sjunge.
-Fordi eg va' som ein klokkare uti skogji.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge a, s 226-230 Ravnebryllaup i Kråkelund