[BIN: 3334]

Reven og bonden

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Reven han lakka ivi ein dam
skyttaren sat att, ikkje slapp fram
han må eg tå huen din
-te for uppunde luen min-
2. So ska du få gåsa stekt
den ska vorå alt, så feit
Da må eg få huen din.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 6, s. 33. Reven og Bonden