[BIN: 3331]

Reven og bonden

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter ukjent sanger, Rauland, Telemark .

1. Guten han kjeme lakkandes fram
reven han onde holte sprang
- Vil du gjeva meg huen min
Te for op onde luven min -
Ekstra opplysninger