[BIN: 3327]

Reven og bonden

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Anne Jamgrav, Seljord, Telemark .

1. Reven han hoppa ivi ein dam,
aa der slapp ikkje skjyttaren fram.
-Aa hu aa hei fe revaskjinn,
ti for upponder luen min. -
2. Eg sko gjeva deg gaasesteik,
aa den sko vera baatte tjukk aa feit.
3. Hui va' vond aa misse
men maten fær vera vissa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXII, s. 60. (NFS, kopi) Reven og bonden

Anne Jamgrav etter faren.