[BIN: 3326]

Reven og bonden

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Kjære må eg få huen din
te for uppundr huen min
-Nei inkje så -- din -
2. Fram kom revens syster
ho ville mæ reven viskre
æ' du galen i ditt sind
(reven)
3. vi' du no misse huen din
ti for uppundr huen sin
Ga maten må vera visse
men huen å vond å misse
4. Reven han krinta jeg upp uvi bakkjen
å mannen skaut te honnom i nakkjen
Sau no hev eg væl fengji huen min.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 6, s. 72 - 73. Reven og bonden

Over oppskrifta står: MB. 226.