[BIN: 3324]

Reven og bonden

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Telemark .

1. Skyttaren gjekk på vegjen Fram
Höyre du Rev og spyrje deg må:
eg sko no gjeva deg Gåsa grå.
-Må eg då få Huen din
ti For uppunder Luen min -
2. Reven han sat å tenkte så:
Gåsa va go å eta uppå.
-Tru du sill få H. min
ti F. u. L. din. -
3. Fram kom Revens Syster,
ville ho med Reven kviskre
Nei har du faat et Fandus Sind,
vil du da sælge Huen din,
-Nei inkje får du Huen min
til T. u. L. din -
4. Reven han sprang seg over en Dam,
Skyttaren slapp 'dær enkje fram.
-Inkje får dig, -
5. Reven sat i Bakkjen,
Skyttaren skaut i Nakkjen.
-Nu har jeg fåt H. din. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge m, s. 66 - 67 Bonden og Reven