[BIN: 3323]

Reven og bonden

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Anna Hole, Dalanne .

1. Æg ska gje deg eit gjynnre lamm
fira føda ska bera dæ framm
Kann eg inkji då få huæ di
te for uppunna luå mi?
-?-
2. Æg --- så feit ei gås
hu he føda men ingjæ lår
Kann ---
---?
3. Huæ æ vonn å myssa
maden må vera fø visså
Så får du --- mi
te -- di.
4. Reven han sprang øve den damm
itte sto bonnen slapp inkje framm
du ska inkje få huæ mi
te -- di.
5. R h sprang åd bakkjen
bonnen skaut h i nakkjen
Nå ska æg --- di
--- mi.
6. Då hør dei te julati
bonnen fekk reffskjennshuå ny
Nå he eg fingje huæ di
te for uppunna luå mi.
Ekstra opplysninger