[BIN: 3318]

Reven og bonden

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Olea Crøger, Telemark .

 -Ræven han gjorde seg no ein Sving,
saa flaug han heile Skogen ikring.
-hei ha Rævaskind te For opunder Luven min-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UB0 No. Musikksaml., eske 203 ms. III Reven og Bonden