[BIN: 3316]

Reven og bonden

Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Henriette Scheldrup, Sokndal, Rogaland .

1. Bonden han sku i Skoven gaa
Der saa han den Mikkel komme
-Vil du naa selge Huen din
Til Foder opunder Luen min te Jula.-
2. Aa jig ska ji dig den fedeste Gaas'
Som nogen Mand vil spise
-Bare du gier mig Huen din o. s. v. -
3. Den fedeste Gaas' var god at ha
Men Skinne var værr aa misse
-Aa ikke saa faaer du Huen min o. s. v. -
4. Aa jig ska gi dig din fedeste Saus
Som nogen Mand vil spisi
-Bare du gier mig Huden din o. s. v. -
5. Den fedeste Saus var god nok at ha o. s. v. som 3de. Vers.
6. Aa jig ska gi dig den fedeste Kalv o. s. v.
7. Ut kom Mikkel Söster saa fiin.
Hu ville med Broer tale
-Nu troer jig Fa'n rier dit Sk..()
Vil Du selge Huen din te Jula? -
8. Bonden han hev saa ivrig imod
Han spendte sin Bue for Fode
-Saa skaut han Ræven, Ræven er min
Saa Du naa jig fik Huen din te Jula. -
9. Söstera hang han höit i et Træ
Saa höit som han kunne række
-Daa falt han ner aa slog sig ihjæl
Svor paa han slap aa svælte ihjel te Jula. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml., ms. 2608, eske 214 "12 Viser fra Soggendal i Chr. sands Stift". Overskrift Bonden og Ræven.