[BIN: 3313]

Reven og bonden

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Dagne Li, Telemark .

1. Skyttaren gjekk på vegjen fram,
--- ---
2. "Höyre du Rev eg spyrje deg må:
Eg sko' no gjeva deg Gåsa grå.
3. Som Landst. V. 4 Huen din - Luen min.
4. Reven han sat å tenkte så:
Gåsa va' go å eta uppå.
5. Tru du sill' få Huen min
til For uppunder Luen din?"
6. Som Landst. V. 5. L. 1: Fram L. 2: vill' ho
7. "Nu har du fåt et Fandens Lind,
vil du da sælge Huen din".
8. "Nei inkje får du Huen min
til For uppunder Luen din."
9. Reven han sprang seg over en Dam,
Skyttaren slapp dær inkje fram.
10. Inkje fe som 8.
11. Reven sat i Bakkjen,
Skyttaren skaut i Nakkjen.
12. "Nu har jeg fåt Huen din
til For uppunder Luen min."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 2, s. 124 Overskrift Skyttaren å Reven II