[BIN: 3312]

Reven og bonden

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Nerid Hegnastykke, Bø, Telemark .

1. Ræven han lakka aaver ein damm
aa ma' n sto atte, slapp ikkje fram.
2. R- aaver ei braut
aa ma'n laag att paa
dammen aa skaut.
3. R. vilde ha ei gaasesteik
aa den skulle væra baatte stor aa feit.
4. Maa eg da faa huen din
ti for oppunder luen min.
Fe ræva hu o rævaskjinn
-ti for uppunder luen min.-
5. Inn kaam rævens syster,
aa ville ti ræven 'viskre.
6. Aa æ du gæln uti ditt sin
vi' du gje bort huen din
-ti for upponder luen sin.-
7. Hua æ vonn aa miste
men maten fær gaa fer visse
8. saa fær du taa huen min
ti for upponder luen din.
9. Ræven han slo si rompe i ring
saa flaug han elle hiugæn omkring.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXII, s. 20f. (NFS, kopi) Reven og Bonden

(Nerid Hegnastykke, f . 1846 på Storemyr i Bø)