[BIN: 3311]

Reven og bonden

Oppskrift udatert av Nils og Arne Magerøy etter ukjent sanger, Ålvundeid .

1. Og mann' han kjaur åt beita - skog.
Saa fekk 'en hör kor roven gol.
-Å te- le- mon, te- le- mon, roven gol!-
2. "E hadde me sar skjönn ein pung,
jomfru Maria sydd i lunn.
Den vil e gjerne gje- va de.
-Kann e no da foo hu- da di,
og foo' o un- der lu- va mi.-
3. E e for stott i fingre, e kann kje pungjen binde.
-Og ikkje fe du hu- da mi og
fe ho under lu- va di."-
6. E hadde åtte gjæ-se, og al- la e dum fei- ta.
Dem vil e gjerne gje- va de. Kann e no da
-faa hu- da di
og foo ho under lu- va mi"?-

7 Du ska kje rumpen rive, du ska kje kroppen knive!
Og tok soo huda når du vil Men kroppen den vil e ha sjöl.--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - kom hei, å hei,
kor mann' han lo! No ha e fått me hette- for,
og no ha e fått hu- da di og fått ho under lu- va mi.-
8. Og fram kom rovens systre, tok te med rova å kviskre.
"Du ha no fått eit gele sinn Du konn ei mannen kjene
I fjor gjikk han i lunde, stal bort våres ungje.
Og enda gjör han verre harm, tok vår ungje,
-kom hei, å hei.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Nils og Arne Magerøy NFL 52, s. 13-14 overskrift Mannen og roven.