[BIN: 3310]

Reven og bonden

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjørg Sandvik, Mo, Telemark .

1. Å Gullmund han ville ti gjestebos fara
-- Triumfire- -
å reven sille taka gjæsann i vari.
- Nils fiskar å Nils finn- -
Pær snikkar å Gullmund
-leika lirum -
2. Du voktar dei store å du voktar dei små
du voktar dei adde så nær ti dæn grå.
3. Å Gullmund han kom seg o gjesteboi heim
å fyri sat reven dæn valboren svein.
4.Å høyrer du rev hot eg spyr deg
hor æ' no gjæsann du tok vari fy meg.
5. Fyst åt eg upp dei store så åt eg upp dei små
så åt eg upp adde så nær ti dæn grå.
6. Å no veit eg 'ki verre du kan gjera mæ meg
hell du lyte skjote meg reint ihel.
7. Å Gullmund han teke si byrse på vegg
no tenkjer eg reven sko' få seg en smedd.
8. Å kjære Gullmund du biar meg ei stund
ti eg fær skifte mine sjælegåvur um.
9. Skrivaren vi' eg no gjeva mitt skinn
dæ sko' en hava på kjolen sin.
10. Å futen vi' eg no gjeva mi klo
han skrive så mykje eitt fy tvo.
11. Å lensmannen vi' eg gjeva min stert
han skriver så mykje som inkje æ' vært.
12. Å presten vi' eg gjeva mi tunge
han heve så mykje for altaren sjunge.
13. Å klokkaren vi' eg gjeva min nese
han heve så mykje for ungdomen lese.
14. Dæn gamle kjeringi vi' eg gjeva mi tann
ho duppar så oftom si lefsa i vann.
15. Dæn vesle guten vi' eg gjeva min skadde
han mone så oftom i golve fadde
16. Så lengje sat reven å rima å kva
alt ti en kom seg ne i en jupe dal.
17. Å reven han sprang ivi myrar å mosi
å ette sprang Gullmund mæ spreklutte hosur.
18. Å reven han tok urinne fat
eg helsar deg Gullmund så mange gonatt.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge I, s. 218 med overskrift Reven å Gullmund I