[BIN: 3309]

Reven og bonden

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Niels Fiskar han vil te Giæstebos fara
--Triomfire--
aa Reven sil vera hejme aa giæte di Jasar.
-Niels Fiskar aa Niels Finbu-
Per Skjear aa Guldmund
-fe de leika lirom--
2. Eg iagar di Jasane ronomkring ei Lind
siav so sprang eg der ronomkring.
3. Fyst aat eg up dei store so aat eg up di smaa
eg løvde kje at bare den graa.
4.Niels Fiskar han kom seg ifraa Giæsteboe at
so spurde han Reven hore Jasane va.
5. Eg jaga di Jasane ronomkring i Lind
siav so sprang eg der ronomkring.
6. Fyst aat eg up di store so aat eg up di smaa
eg løv inkje at bare den graa.
7. Aa hev du naa ete up Jasan fe meg
so sko du kje sleppe livans ifraa meg.
8. Aa maa eg liva ei liti stond
te eg fær byt mine Siælegaver sond.
9. Din Hustru so giæv eg mine Tænnar
ho lie so vont fe de broue Atyje.
10. Dine Børn giver ieg min Skalle
di lyte so ofte i Golve falle.
11.Niels Fiskar so giev min Feld
eg trur kje han skivte den Reven i Gvæl.
12. Aa Presten giæv eg min Hale
han mone so mykid for Almugen tale.
13. Eg lydte so lænje paa den Revatale
te Ræven ha kome langt bort i Dalar.
14. Eg lyde so lænje paa de Rævaord
te Ræven ha komme langt bort i Skog.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Landstad 1b, 70 (Reinskrift) Reven og Bonden