[BIN: 3308]

Reven og bonden

Oppskrift 1919 av Rikard Berge etter Halvor H. Skogen, Bø, Telemark .

1. Manden gjek seg i Vealunden
Møtte han Reven i samre Stunden
Kan eg nu faa Huden Din
til For opunder Luven min
-Forær Du med Revehu
til For opunder Luva!-
2. Fram kom Revens Syster
Ville for Revn freste
Du kan ei faa Huden min
til For opunder Luen din.
-Forær du med Rævehud
til For opunder Luva.-
5. Vil du gjeva meg Gaasesteik
Bedste eg løstar eta ho feit
Saa skal Du faa Huden min til
For opunder Luva din.
-Forær Du med Rævahud
til For opunder Luva.
4. Huden er vond aa meste
Maten lyt vora Vea()
Du kan vel faa Huden min
til For opunder Luva din
3. Eg ska gjeva deg Gaasesteik
Bedste Du løster (orkar) eta ho feit.
Nå kan Du faa Huden min
til For opunder Luven Din.
6. Reven han lakker over ein Dam
atte sto Mannen nap mkjo fram,
Nu kan Du ta Huden min
til For opunder Luven din
-Forær Du min Revahud
til For opunder Luven-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCCXLI, s. 84. (NFS, kopi) Reven og Bonden (Jeg ved ikke om det er denne Vise Du sigter til på Din Lap, men jeg har ikke hørt anden end denne. Jeg hadde forresten glemt den, men Bror min kunde disse Vers, som jeg knapt tror er ordret rigtig. Versfølgen er rettet paa med Tal og som broer troer er rigtigere)