[BIN: 3723]

Revens arvegods.
Reven og Gullmund

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Aslak Kosi, Øyfjell, Telemark .

1. Gullmund han gjænge seg i gjestebostoga inn,
aa ræven drive gjæsanne i höielofte inn.
Fyst åt 'en upp dei alle fy utta den grå.
Ekstra opplysninger