[BIN: 3722]

Revens arvegods.
Reven og Gullmund

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av R. Berge etter Margit Vikjen, Mo, Skafså, Telemark .

1. Reven han sat uppi bakkjen aa gret
-de li uti nipp, sa reven-
Steffa Mouren mæ sin rosenkjinn
han vant seieren paa Kranselin
Bonden slengjer vipp
rom tapp
inkje Kranseli kjem ette for rova slapp.
Ekstra opplysninger