[BIN: 3721]

Revens arvegods.
Reven og Gullmund

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1851 av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, Telemark .

1. Aa Ræven han sto inni Haalo aa grov
her lider uti nip sagde Ræven
Staffan Maure han fata i Rova aa drog
fæ Bonden slænger vik uti tirum tap
aa Kranselig kom inkje før Rova slap
Steffan Maure med sin Rosenkind
aa vandt Seire af Kranselin
Ekstra opplysninger