[BIN: 3304]

Den store grisen.
Loagris.
Låvgris

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Grisen ha' seg eitt tryni
va' 15 alner i sy'ni
Grisen trøder på kjellarlø
so slo han ne 15 tunnur øl.
Ekstra opplysninger