[BIN: 3301]

Den store grisen.
Loagris.
Låvgris

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882 av Moltke Moe etter Magnhild Schetelig, Bærum .

1. Og Grisen han hadde Hue, ja Hue,
Som störste Prestens Stue, ja Stue
-Ja Loragris. -
2. Og Grisen han hadde ører, ja Ører,
Som store Laavedörer, ja Dörer,
3. Og Grisen han hadde Øier, ja Øier,
Som store Tjern uti Skauer, ja Skauer
4. Og Grisen han hadde Fötter, ja Fötter
Som store Gran ja Rötter, ja Rötter
5. Og Grisen han hadde Buster, ja Buster
Som store Gran ja Kvisten, ja Kvisten
Ekstra opplysninger