[BIN: 3299]

Den store grisen.
Loagris.
Låvgris

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Hans Ross etter Dårdei Megaren, Skafså, Telemark .

1. Mannen han tala te Kjerigji si
No vi me seta kons Grise paa Sti.
2. Grisen hadde de(t) Hue,
va stort som den stöste stue.
3. Grisen hadde de Tryni1
va stort som den stöste Möni2.
1Tröni
2va femten Milir i Syne
4a. Grisen hadde den Sie,
va stor som den stösste Graanlie.
4b. Grisens minste Rumpetip3
va stor som de stöste Orlogsskip.
3-snip
5. Grisen va burte i femten Aar,
aa ikkje honom anten höyrde hell saag.
Ekstra opplysninger