[BIN: 3297]

Den store grisen.
Loagris.
Låvgris

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Bergane, Mo, Skafså, Telemark .

1. Aa naar'n pissa ein liten skvett,
15 kvennar i skvett 'n gjekk.
2. Aa naar'n dreit ein liten lort
de va' 15 pitar som drog 'n bort.
Aa du loegris'e.
Ekstra opplysninger