[BIN: 3720]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Kraaka aa Skjærra dei bygd seg ei
saa - Fjord
Ekstra opplysninger