[BIN: 3718]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. A menden han kjørde i veaskog
-So a Lolit-
so lei sola saa høyrde han kraaka i skogen gol
-laosolit so leilo la-
Ekstra opplysninger