[BIN: 3717]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa Manden skulde te veaskogs
hei fara te veaskogs
der møtt han ei kraake som sat og gol
-hei fara fallturiri fara tura-
Ekstra opplysninger