[BIN: 3715]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Kraaka sat paa ljora og grov
-hør sjunge -
manden -
-udsprungne-
Ekstra opplysninger