[BIN: 3713]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa man han skulde te riskog gaa
-sari tu ram tu rei ram uram -
so fekk'n høyre e kraaka gol
-saritu ram tu rei ram uram-
Ekstra opplysninger