[BIN: 3712]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa man han gjekk uti beitaskog
-te telili rullomrei-
so fekk han høre den kraaka gol
-de dundrar i bondens rullomrei-
Ekstra opplysninger