[BIN: 3707]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Sørfolden .

1. Manden han skulde til Skoven gaa,
-falderit, falderit, falderallala -
saa saa han den Kraaka ho hoppa saa,
-falderit falderit, falde rallala-
Ekstra opplysninger