[BIN: 3706]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Og Bonden han skulde til Skogen gaa,
-de hultra, de krultra, de romla,
de bromla i Bondernes sam tru liten tram
tru liten trallera-

Saa kom der e Kraake hoppandes saa,
-de hultra, de krultra, de romla,
de bromla i Bondernes sam tru liten tram,
tru liten trallera.Saa kom de e Kraake hoppandes saa de,
Ekstra opplysninger