[BIN: 3704]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Søndfjord .

1. Aa man'n han gjekk te Veaskog
-høre man Fuglen sjunge-
der fekk'n no høyre den kraaka gol.
-Der er Løv, der er løv udsprungne-
Ekstra opplysninger