[BIN: 3701]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, S(L?)illeherred .

1. Aa man' han gjekk uti beitaskog,
-til lil lilli rullomrei-
so fekk han høre den kraaka gol.
-De dundrar i bondens rullomrei-
Ekstra opplysninger