[BIN: 3700]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa mannen han gjekk i veaskog i veaskog,
So høyrd'n den Kraaka i lunden gol.
-hei fala, hei fala,
hei falaliten la la la -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO Norsk Musikksamling (Cath. Elling) ms. 718, eske 58, nr. 6