[BIN: 3698]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Gudbrandsdalen .

1. Aa manden han gik a' temmerskov
-hei falleli lalleli la la la-
saa fek han se den kraake hu flaug
- det daunar i bondens la ru la-
Ekstra opplysninger