[BIN: 3697]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Gudbrandsdalen .

1. Aa man' han osv.
Ekstra opplysninger